A
a

Lekcje muzealne dla studentów i dorosłych

Nasi przewodnicy z pasją oraz ogromnym zaangażowaniem opowiadają o wydarzeniach, w których brały udział polskie lądowe formacje wojskowe na przestrzeni setek lat. Organizujemy intrygujące lekcje muzealne dla dorosłych i studentów, podczas których poruszamy zagadnienia niezwykle ciekawe i rozwijające. Odbywające się w naszej placówce warsztaty historyczne dla dorosłych zawierają m.in. omówienie umundurowania, a także konstrukcji broni oraz amunicji.

Prowadzący posługują się nowoczesnymi technologiami audiowizualnymi – interaktywnymi prezentacjami, które zawierają filmy i unikalne zdjęcia. Historia wojsk lądowych, której dotyczą nasze zajęcia, to studiowanie tematów takich, jak rozwój broni pancernej czy przystępny wykład dotyczący odzyskania niepodległości.

Z przyjemnością poruszamy zagadnienia dotyczące miasta oraz najbliższego regionu, ale nie ograniczamy naszej oferty edukacyjnej. Istnieje możliwość uzgodnienia tematu lekcji z pracownikiem muzeum, który będzie prowadził warsztaty.

„Odzyskanie przez Polskę niepodległości” – umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie używane przez polskie formacje wojskowe w latach 1918 – 1921. Prezentacja z pokazem.

„Akcja Burza i powstanie warszawskie” – omówienie założeń i przebiegu oraz prezentacja umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia używanego przez Polaków. Wykład połączony z pokazem.

„Systemy broni strzeleckiej” - przedstawienie podziału broni i amunicji pod względem konstrukcji i przeznaczenia. Wyjaśnienie zasad działania mechanizmów broni. Wykład z pokazem. (Łukasz Skoczek)

„Rozwój broni pancernej” - omówienie historii czołgów do czasów współczesnych, roli jaką spełniały na polu walki oraz zmian w konstrukcji. Wykład połączony z prezentacją wybranych konstrukcji.

Współczesne konflikty zbrojne na tle misji ONZ. Wykład połączony z prezentacją. (Łukasz Nadolski)

„Marian Rejewski – pogromca enigmy” – historia polskiej kryptologii. Wykład połączony z prezentacją. (Jerzy Lelwic)

"Dziadek z Wehrmachtu" - losy Polaków siłą wcielonych do armii niemieckiej. Wykład połączony z prezentacją.

Dowolny temat do ustalenia z prowadzącym

Koszt przeprowadzenia lekcji wynosi 250 zł. Grupy można zgłaszać telefonicznie: 261 41 48 72 oraz 261 41 48 73. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego uprasza się o przesyłanie zgłoszeń na następujące adresy mailowe: oswiatowy@muzeumwl.pl lub promocja@muzeumwl.pl.