A
a

Lekcje muzealne dla szkół średnich

Na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród nastolatków znaczący wpływ ma edukacja holistyczna. Oferta Muzeum Wojsk Lądowych dla szkół średnich uwzględnia lekcje muzealne dla młodzieży o angażującej oraz ciekawej tematyce. Kładziemy nacisk na to, aby zagadnienia, które poruszają prowadzący warsztaty historyczne, wnosiły realną wartość naukową, przedstawiały sylwetki najznamienitszych bohaterów rejonu bydgoskiego oraz rozwijały poglądy.

Oferujemy lekcje historyczne o tematyce wojskowej dedykowane są dla szkół średnich zarówno z Bydgoszczy, jak i przybywających do miasta w ramach wycieczek. Z pasją opowiadamy o losach miejscowości, aktywności Armii WP w regionie czy przebiegu powstania wielkopolskiego.

Nasze bogate zbiory wzbudzają zainteresowanie zarówno wśród uczniów podstawówek, jak i nastoletnich uczestników wystaw. Warsztaty dla młodzieży przeprowadzane przez naszych pracowników łączą w sobie elementy nowoczesnych technik audiowizualnych z omawianiem eksponatów.

„Polskie formacje w okresie walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości” – prezentacja z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia polskich żołnierzy w latach 1918 – 1921.

„Powstanie wielkopolskie w naszym regionie” – wykład z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wykorzystywanym w trakcie walk.

„Żołnierz polski w 1939 r.” – prezentacja połączona z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia Wojska Polskiego w 1939 roku.

„Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940 – 1947” – prezentacja z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia używanego przez polskich żołnierzy.

„Cichociemni” – przebieg szkolenia i historia działania na przykładzie wybranych życiorysów. Wykład połączony z prezentacją.

„Żołnierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego” – prezentacja z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia używanego przez polskich żołnierzy.

Bydgoszcz pod okupacją - losy miasta i jego mieszkańców” – wykład połączony z prezentacją. (Jerzy Lelwic)

„Uczestnicy ruchu oporu w latach 1939 – 1945” – prezentacja połączona z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wykorzystywanego przez partyzantów i powstańców warszawskich.

"2 Korpus Polski – geneza powstania, szlak bojowy, umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie żołnierzy gen. Andersa" – wykład z pokazem.

"Czarna Brygada - geneza powstania, szlak bojowy, umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie żołnierzy 10 Brygady Kawalerii i 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka" – wykład z pokazem.

"1 Samodzielna Brygada Spadochronowa - geneza powstania wojsk spadochronowych, szlak bojowy, umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie żołnierzy gen. Sosabowskiego" – wykład z pokazem.

"Marian Rejewski - pogromca enigmy". Życiorys i działalność kryptologa, który złamał kod enigmy. Wykład połączony z prezentacją. (Jerzy Lelwic)

„Ogień pojedynczy, ciągły i seria” - podział broni ze względu na rodzaj sposobu prowadzenia ognia oraz związana z nim taktyka walki od momentu pojawienia się broni palnej w historii.

„Od łuku do karabinka szturmowego” - zmiany w uzbrojeniu żołnierzy i związanej z tym taktyki walki. Wykład z pokazem. (Łukasz Skoczek)

„Broń przeciwpancerna” Sposoby walki z czołgami oraz pojazdami pancernymi od pierwszej wojny światowej do czasów współczesnych. Wykład z prezentacją. (Łukasz Nadolski)

Misje zagraniczne Wojska Polskiego po II wojnie światowej. Wykład z prezentacją. (Łukasz Nadolski)

Dowolny temat do ustalenia z prowadzącym

Koszt przeprowadzenia lekcji wynosi 250 zł. Grupy można zgłaszać telefonicznie: 261 41 48 72 oraz 261 41 48 73. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego uprasza się o przesyłanie zgłoszeń na następujące adresy mailowe: oswiatowy@muzeumwl.pl lub promocja@muzeumwl.pl.