A
a

Regulamin zwiedzania muzeum wojsk lądowych

 1. Muzeum Wojsk Lądowych („Muzeum”) można zwiedzać:
  • w grupach zorganizowanych
  • indywidualnie
 2. Oprowadzanie grup zorganizowanych przez pracownika Muzeum możliwe jest po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub korespondencyjnej: 261 41-48-72. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego uprasza się o przesyłanie zgłoszeń na następujący adres mailowy: oswiatowy@muzeumwl.pl.
 3. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest po uiszczeniu w kasie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem przysługujących zniżek.
 4. Zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane mogą zwiedzać Muzeum bez przewodnika, z własnym przewodnikiem lub z przewodnikiem muzealnym za oddzielna opłatą.
  • Muzeum dopuszcza oprowadzanie grup przez przewodnika niebędącego pracownikiem MWL.
 5. W salach wystawowych obowiązują następujące zakazy:
  • wnoszenia broni palnej i przedmiotów niebezpiecznych,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  • palenia tytoniu (także e-papierosów)
  • jedzenia, picia i śmiecenia,
  • wstępu na ekspozycje osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • fotografowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej,
  • dotykania eksponatów
 6. Zabrania się wchodzenia na pojazdy, sprzęt i uzbrojenie na ekspozycji zewnętrznej Muzeum
 7. Należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum.
 8. Nauczyciele bądź opiekunowie muszą towarzyszyć młodzieży podczas zwiedzania. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.
 9. Na sale ekspozycyjne można wejść najpóźniej na 15 min. przed zamknięciem Muzeum.
 10. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu Muzeum.
 11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez zwiedzających wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Facebookyoutubeinstagram