A
a

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Wojsk Lądowych działa na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997r., nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
Rada Muzeum jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach zarządzania, finansowania oraz działalności merytorycznej Muzeum.

Skład rady

Zgodnie z decyzją nr 194/DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dn. 21 lipca 2022 roku w skład Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy na kadencje 2022-2026 weszli:
• prof. dr hab. Albert Kotowski
• prof. dr hab. Andrzej Stelmach
• dr hab. Bartosz Kontny
• dr hab. Maciej Krotofil
• dr Andrzej Bogucki
• dr Sławomir Łaniecki
• dr Krzysztof Osiński
• dr Michał Wiater
• Tomasz Miegoń

Facebookyoutubeinstagram