A
a

Museum council

Rada Muzeum przy Muzeum Wojsk Lądowych działa na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997r., nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
Rada Muzeum jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach zarządzania, finansowania oraz działalności merytorycznej Muzeum.

Skład rady

Zgodnie z decyzją nr 106/DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 maja 2018 roku w skład Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy na kadencje 2018-2022 weszli:
• prof. dr hab. Albert Kotowski
• prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
• dr hab. Andrzej Bogucki
• dr hab. Michał Woźniak
• dr hab. Paweł Hut
• dr Patryk Tomaszewski
• dr Stefan Pastuszewski
• ppłk Witold Kropkowski
• por. dr Piotr Ochociński

Facebookyoutubeinstagram