A
a

Wystawa czasowa „Od sali tradycji do Muzeum”

Niniejsza wystawa powstała w związku z obchodami 50. rocznicy obecności muzeum wojskowego w Bydgoszczy. W formule chronologiczno-problemowej przedstawiamy kolejne etapy rozwoju placówki, od Muzeum Tradycji POW, poprzez Pomorskie Muzeum Wojskowe, po Muzeum Wojsk Lądowych.
Od sali tradycji do muzeum 1

Opisujemy ich działalność w kształtowaniu świadomości historycznej oraz krzewieniu postaw proobronnych nie tylko żołnierzy, ale społeczności lokalnej i regionalnej. Od nieporadnych początków do placówki rejestrowej, muzeum okrzepło organizacyjnie, dorobiło się własnej kadry fachowców i wzbogaciło krajobraz kulturalny miasta. Potrafiło wyjść z sytuacji kryzysowych, szczególnie w okresie 1989-1990 i dotrzymać zmianom w strukturach Wojska Polskiego.