A
a

Wystawa czasowa „Ne puero gladium. Miecza dziecku nie dawaj”

Rzymskie ostrzeżenie sprzed dwóch tysięcy lat nic nie straciło ze swej aktualności. Dzisiaj w szeregach różnych ugrupowań i w regularnych siłach zbrojnych na całym świecie, bierze udział w walkach z bronią w ręku około 250 tysięcy dzieci. Winę za taki stan rzeczy ponoszą wyłącznie dorośli.
Na wystawie, na tle wybranych przykładów z historii, można prześledzić instytucjonalny i incydentalny charakter udziału dzieci w wojnach i konfliktach zbrojnych, od czasów starożytnych po czasy współczesne. Przedstawiono również prawo międzynarodowe uwarunkowania dotyczące służby młodocianych w siłach zbrojnych oraz ich udziału w działaniach bojowych.
Dzieci MWL 1