A
a

Wystawa czasowa „Major Jan Henryk Żychoń żołnierz i oficer wywiadu”

Wystawa przedstawia najważniejsze epizody z życia i działalności mjr. Jana Henryka Żychonia, asa wywiadu z najdłuższym stażem, chluby polskich służb specjalnych, postaci niezwykle barwnej, chociaż kontrowersyjnej. Opowiadamy o jego udziale w zmaganiach wojennych, walce o granice rzeczpospolitej i w III powstaniu śląskim. Najwięcej jednak miejsca poświęciliśmy zmaganiom na tajnym froncie antyniemieckim, w tym podczas niezwykle udanej służby w Bydgoszczy. Wyeksponowaliśmy również jego owocną współpracę z wywiadami Francji, W. Brytanii i USA oraz gorzki koniec, zgotowany prze zaciekłych adwersarzy.
żychoń tytułowa
Facebookyoutubeinstagram