A
a

Armata D-44 ze zbiorów Muzeum Artylerii w Toruniu odzyskała dawną świetność

Po wykonaniu prac remontowych do Muzeum Artylerii w Toruniu (Oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy) powróciła 85 mm armata przeciwpancerna wz. 44 (D-44). Dzięki wsparciu firm z Grupy Technologicznej ASE: Automatic Systems Engineering, Biproraf, Projmors, Squadron sponsorujących projekt renowacji , już dzisiaj można zobaczyć efekt prac konserwatorskich. W trakcie wykonywania prac cennym źródłem informacji byli żołnierze artylerzyści z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
D-44

….armata przeciwpancerna D-44 przeznaczona była do zwalczania czołgów i pojazdów opancerzonych. Do uzbrojenia w Wojsku Polskim trafiła w 1955 roku. Modernizowana 85 mm armata D-44M mogła być bezpiecznie holowana przez Star 660 i Star 266.Mimo że armata została wycofana z uzbrojenia Wojsk Polskiego można ją jeszcze spotkać w pododdziałach artylerii.Wyremontowana armata już dzisiaj wzbudza wiele emocji wśród artylerzystów.

Facebookyoutubeinstagram