A
a

PROCEDURA WYDAWNICZA

Autor musi złożyć swoją publikację (tekst i ikonografia) do działu naukowego MWL w formie elektronicznej wskazanej przez muzeum.

Procedura recenzyjna jest dwustopniowa. Pierwszy etap oceny publikacji przeprowadza pracownik działu naukowego MWL, który opracowaną analizę przedkłada do weryfikacji kolegium wydawniczemu MWL. Następnie zewnętrzną ocenę publikacji dokonuje dwóch recenzentów, wybranych przez MWL, w większości przypadków z renomowanej uczelni wyższych.

RECENZJA ZEWNĘTRZNA

  1. recenzent dobierany jest zgodnie z doświadczeniem i wiedzą merytoryczną w danym zakresie
  2. teksty recenzowane są anonimowo (tzw. double-blind review proces)
  3. recenzja ma formę pisemną, analizuje wartość publikacji, ewentualne błędy itd.
  4. recenzja ocenia, czy utwór można wydać bez poprawek, z poprawkami, czy też nie nadaje się do druku. Recenzent może zażądać ponownej oceny tekstu po wprowadzonych poprawkach.
  5. na podstawie opinii kolegium i recenzji, dyrektor MWL podejmuje decyzje, która jest ostateczna, o druku publikacji

Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, z autorem (autorami) podpisywana jest umowa, a książka otrzymuje numer ISBN

PROCES WYDAWNICZY

  1. opracowanie redakcyjne
  2. dwukrotną korektę językową
  3. skład i łamanie z przygotowaniem okładki
  4. skład i łamanie z przygotowaniem okładkiprzygotowanie publikacji do druku
Facebookyoutubeinstagram