A
a

Visiting regulations MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH

 1. Muzeum Wojsk Lądowych („Muzeum”) można zwiedzać:
  • w grupach zorganizowanych
  • indywidualnie
 2. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest po uiszczeniu w kasie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem przysługujących zniżek.
 3. Zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane mogą zwiedzać Muzeum bez przewodnika, z własnym przewodnikiem lub z przewodnikiem muzealnym za oddzielna opłatą.
  • Muzeum dopuszcza oprowadzanie grup przez przewodnika niebędącego pracownikiem MWL.
 4. W salach wystawowych obowiązują następujące zakazy:
  • wnoszenia broni palnej i przedmiotów niebezpiecznych,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  • palenia tytoniu (także e-papierosów)
  • jedzenia, picia i śmiecenia,
  • wstępu na ekspozycje osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • fotografowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej,
  • dotykania eksponatów
 5. Zabrania się wchodzenia na pojazdy, sprzęt i uzbrojenie na ekspozycji zewnętrznej Muzeum
 6. Należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum.
 7. Oprowadzanie grup zorganizowanych przez kustosza Muzeum możliwe jest po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub korespondencyjnej: 52 378-20-26
 8. Grupy zwiedzające Muzeum z przewodnikiem mogą liczyć maksymalnie do 30 osób w zależności od rodzaju zajęć. W przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność ich podziału.
 9. Nauczyciele bądź opiekunowie muszą towarzyszyć młodzieży podczas zwiedzania. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.
 10. Na sale ekspozycyjne można wejść najpóźniej na 15 min. przed zamknięciem Muzeum.
 11. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu Muzeum.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez zwiedzających wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Facebookyoutubeinstagram